แท็ก เทคโนโลยีเป่ยโตวของจีน - ข่าวเทคโนโลยี IOT Beidou Frontier

เทคโนโลยีเป่ยโตวของจีน - ข่าวเทคโนโลยี IOT Beidou Frontier. แบ่งปันเทคโนโลยี Beidou ของจีน, ข่าวเทคโนโลยีล้ำสมัยของ IOT Beidou, และข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ระดับโลกของ Beidou.

จีนเป่ยโตว + 5G บูรณาการและอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง

China's Beidou and 5G Technology Convergence
จีนเป่ยโตว + 5G บูรณาการและอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง. ในช่วงบ่ายของเดือนสิงหาคม 25, 2023, Beijing Unicom และ Beijing Institute of Communications ร่วมกันบรรยายพิเศษเรื่อง "ห้องบรรยายนวัตกรรมเทคโนโลยี" กับธีมของ ""เป่ยโตว + 5ช" การบูรณาการและอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง".