Ετικέτα China Beidou Technology - IOT Beidou Frontier Technology News

China Beidou Technology - IOT Beidou Frontier Technology News. Share China's Beidou technology, IOT Beidou cutting-edge technology news, and global Beidou new technology information.

China Beidou + 5G Ενσωμάτωση και Διαδίκτυο των πάντων

China's Beidou and 5G Technology Convergence
China Beidou + 5G Ενσωμάτωση και Διαδίκτυο των πάντων. Το απόγευμα του Αυγούστου 25, 2023, Το Beijing Unicom και το Beijing Institute of Communications πραγματοποίησαν από κοινού μια ειδική διάλεξη για το "Αίθουσα Διαλέξεων Τεχνολογικής Καινοτομίας" με θέμα το ""Beidou + 5σολ" Ενοποίηση και Διαδίκτυο των Πάντων".